"โรงงานรับจ้างผลิตครีมครบวงจร
OEM One Stop Service"

รับจ้างผลิตครีมทุกชนิด โดย Zeswan Laboratories Co.,Ltd.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีสวอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด ก่อตั้งจากเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตเครื่องสำอางค์มากกว่า 10 ปี โดยผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเวชสำอางค์จากต่างประเทศ รวมทั้งความใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรค์ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ
บริษัทฯสามารถผลิตเครื่องสำอางค์ที่หลากหลาย อาทิเช่น เครื่องสำอางค์สำหรับทำความสะอาดผิวหน้า , ดูแลผิวหน้า , ดูแลผิวที่เป็นสิว , ดูแลผม , ดูแลรอบดวงตา และ สปา กลุ่มลูกค้าจึงหลายหลาย ตั้งแต่กลุ่มโรงแรม สปา รีสอร์ท หรือแม้กระทั้งผู้ที่เริ่มสนใจผลิตเครื่องสำอางค์ เพราะนอกจากเราจะผลิตเครื่องสำอางค์ที่หลากหลายแล้ว เรายังมีบริการ ดูแลการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ โลโก้ เพื่อช่วยให้สินค้าน่าสนใจ เพราะ ซีสวอนเป็นเพื่อนที่ช่วยคุณคิดเรื่องเครื่องสำอางค์ทุกขั้นตอน

BEAUTY IS PASSION

เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ

#
ภญ.พัทธานันท์ หงส์ปิติเจริญ
เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ

เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาตรฐานการผลิต

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) หรือเรียกว่า มาตรฐานการผลิตที่ดี เป็นแบบแผนที่นำมาควบคุมระบบการผลิตของยา

เครื่องสำอาง และอาหาร แต่ในที่นี้ ผมจะขอกล่าวรายละเอียดเฉพาะในส่วนของ GMP Cosmetics หรือเครื่องสำอางโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันจะเป็นฉบับ ASEAN GMP โดยการตรวจรับรอง จะตรวจประเมินโดยกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
ยังไม่ได้ให้บริษัท เอกชน เข้ามาตรวจประเมินได้เหมือนอย่างอุตสาหกรรมอาหาร การตรวจรับรองส่วนใหญ่จะออกใบอนุญาตให้ 1-3 ปี แล้วแต่คะแนนที่แต่ละบริษัทได้ โดยจะมีมาตรฐานในการประเมินเป็นโมดูล 13 โมดูล และแต่ละโมดูล จะมีหัวข้อย่อยอีกประมาณ 5-10 ข้อ รวมแล้วประมาณ 100 กว่าข้อ ในตารางนี้จะแสดงเกณฑ์ให้คะแนน ซึ่งหากพบข้อบกพร่องที่เป็น Critical จะถือว่าการสอบครั้งนั้น ไม่ผ่านทันที และหากพบข้อบกพร่องที่เป็น Major Defect 2 ข้อ ก็จะถือว่า สอบไม่ผ่านเช่นกัน

บริการของเรา

Natural Ingredient

ผลิตเครื่องสำอางค์จากส่วนผสมธรรมชาติ

Packaging

ดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์

Marketing

ที่ปรึกษาเรื่องการทำตลาดเครื่องสำอางค์